Ambulantisering

image
Deze beweging is al gaande. Het aantal ambulante teams breidt zich gestaag uit en steeds meer hulpverleners bieden outreachende zorg. Zij komen thuis op bezoek bij hun cliënten en bieden hen op diverse levensterreinen ondersteuning. Dit gaat verder dan woonbegeleiding; het gaat bijvoorbeeld ook om sociale participatie, financiële hulpverlening en behandeling. Het draagvlak voor ambulantisering is groot. Breed wordt de overtuiging gedeeld dat ondersteuning in de eigen omgeving te verkiezen is boven verblijf in een instelling en dat ambulantisering kan bijdragen aan een betere kwaliteit van leven van mensen met psychische aandoeningen.
 
Betere kwaliteit van leven van mensen
Ambulante zorg draagt bij aan een betere kwaliteit van leven van mensen met psychische aandoeningen. Voorwaarde is wel dat ieder zijn bijdrage levert. Niet alleen de deuren van de GGZ moeten open, maar ook die van de samenleving. Hoe organiseren we een stevige infrastructuur van ambulante zorg en maatschappelijke ondersteuning? Wat vraagt dit van de GGZ instellingen en hun medewerkers? Wat is de rol van gemeenten, zorgverzekeraars, welzijnsorganisaties en andere maatschappelijke instanties? Er zijn ook meer inhoudelijke en methodische vragen te stellen. Hoe kan een ambulant team goede zorg bieden? Wat hebben cliënten nodig aan zorg en ondersteuning om zich in hun thuissituatie staande te kunnen houden? En hoe bereiken hulpverleners ook de mensen die zorg afwijzen? Welke (bemoei)zorg is dan geboden?

Ambulantisering en outreachende zorg: wat zijn de leidende vragen en wat treft u aan op dit Kennisplein?
  • Reductie van bedden in samenhang met het opzetten / uitbreiden van ambulante teams: hoe breng je dat in evenwicht?
  • Welke ondersteuning hebben cliënten nodig om zelfstandig hun leven te leiden: welke ondersteuning is benodigd en hoe kan hun kwaliteit van leven versterkt worden?
  • Eigen kracht: hoe voorkom je dat cliënten (uitsluitend) afhankelijk raken van hulpverleners en hoe vergroot je juist de mogelijkheden voor herstel en burgerschap?
  • Outreachende zorg en hulpverlening: welke voorbeelden zijn voorhanden?
  • Wijkgerichte zorg: hoe organiseer je maatschappelijke ondersteuning?

Over het GGZ Kennisplein | Adverteer | FAQ's | Colofon | Disclaimer | Privacy | Contact | Sitemap

Deze website maakt gebruik van cookies:

1. Om uw gebruikersnaam te houden tijdens uw bezoek
2. Om "Onthoud mijn E-mail" functie in te schakelen

We maken geen gebruik van cookies om het gedrag van gebruikers of andere persoonlijke gegevens bij te houden. Door verder gebruik van deze website, gaat u akkoord met onze cookie-gebruik voor bovengenoemde doeleinden.