Participatie & Herstel

image
Zo is gaandeweg een breed gedragen herstelvisie ontstaan, die ook door GGZ Nederland wordt onderschreven en uitgewerkt in het visiedocument "Naar herstel en gelijkwaardig burgerschap, voor mensen met een ernstige psychische aandoening" (2009). Bij herstelgerichte zorg staan persoonlijk herstel en bevordering van kwaliteit van leven centraal.
 
 
Het belang van herstelondersteunende zorg en participatie
Mensen met ernstige psychiatrische problematiek willen net als andere burgers erbij horen en meedoen in de maatschappij. Mensen die langdurig in de psychiatrie verblijven, verliezen vaak de greep op hun leven. De dingen die zij doen, zijn vooral bepaald door het ritme van de instelling en de bijbehorende dagelijkse routines. Hierdoor hebben deze mensen vergeleken met de gemiddelde burger minder sociale contacten en meer gevoelens van eenzaamheid. Een goed sociaal netwerk geeft meer kwaliteit van leven. Participatie en contacten helpen mensen om problemen beter de baas te zijn of te relativeren. Ook het zelfvertrouwen en het gevoel van eigenwaarde verbetert hierdoor. Dit is weer een belangrijke voorwaarde voor herstel.
Herstelgerichte zorg is erop gericht om mensen hun eigen doelen te laten verkennen, kiezen, verkrijgen en behouden. Er wordt niet gedacht en gewerkt vanuit belemmeringen en (veronderstelde) onmogelijkheden, maar vanuit kracht en mogelijkheden. Ook bij een chronische aandoening is het mogelijk om een zinvol, waardevol leven te leiden en niet op alle fronten door de ziekte gedomineerd te worden.
 
 
Participatie en herstel: voorbeelden van aandachtspunten
  • Cliënten keuzemogelijkheden aanreiken en perspectief bieden.
  • Herstelactiviteiten voor cliënten
  • Methodische aandacht voor herstel en empowerment.
  • Verbeteren en normaliseren van het woonmilieu.
  • Gastvrijheid creëren voor cliënten, familie, naastbetrokkenen en vrijwilligers.
  • Participatie van en autonomie voor cliënten in hun leefomgeving.

Over het GGZ Kennisplein | Adverteer | FAQ's | Colofon | Disclaimer | Privacy | Contact | Sitemap

Deze website maakt gebruik van cookies:

1. Om uw gebruikersnaam te houden tijdens uw bezoek
2. Om "Onthoud mijn E-mail" functie in te schakelen

We maken geen gebruik van cookies om het gedrag van gebruikers of andere persoonlijke gegevens bij te houden. Door verder gebruik van deze website, gaat u akkoord met onze cookie-gebruik voor bovengenoemde doeleinden.